Kepentingan industri pelancongan

Sehingga kini, sektor pelancongan merupakan sektor kelima terbesar Negara selepas sektor perkhidmatan kewangan, kelapa sawit, borong dan runcit, gas dan tenaga, dan petroleum.

Datuk Seri Najib Razak juga menyatakan sector pelancongan secara langsung memanfaatkan rakyat Malaysia dengan industry itu dengan mewujudkan sejumlah 1. Kemusnahan kawasan tadahan hujan. Antaranya, pembangunan infrastruktur di kawasan terpencil akan dibangunkan. Kita sebagai ahli masyarakat haruslah menggemblengkan tangan bagai aur dengan dengan tebing untuk menghadapi segala cabaran masa depan.

Pelancongan menjadi suatu bidang pelaburan bijak yang dapat memacu pertumbuhan industri-industri berkaitan yang lain yang kesemuanya berperanan sebagai wahana dalam pembangunan mega Malaysia menuju negara maju dalam abad ini.

kepentingan industri perlancongan kepada negara

Kawasan paya yang kaya dengan reptilia spt buaya. Tempat-tempat ini sesuai untuk semua golongan masyarakat sama ada kanak-kanak ataupun dewasa. Kebudayaan merupakan faktor yang penting dalam sektor pelancongan kerana pelancong0pelancong inigin merasai kebuayaan yang tidak sama di negara lain.

Contoh Karangan BM

Rumah tumpangan telah didirikan di setiap 30 batu di sepanjang jalan dan terdapat beberapa buah hotel di kebanyakan bandar. Malaysia merupakan destinasi pelancongan tropika indah yang sangat berpotensi di Asia yang bukan sahaja dapat menarik pelancong antarabangsa tetapi juga menawan warga tempatan.

Oeh itu,sektor pelancongan ini telah banyak menyumbang dari segi ekonomi terhadap negara kita. Negara Itali pula mempunyai masakan seperti spageti, pizza dan telur dadar. Kejadian seumpama ini akan membimbangkan pelancong untuk melancong di negara kita dan sekali gus akan mengancam industri ini.

Selain itu, kemudahan penginapan yang selesa seperti hotel, chalet, tandas, bekalan air dan elektrik turut menjadi faktor penting dalam menarik banyak pelancong mengunjungi negara kita.

Pada tahunseramai 2, orang telah dilatih dan diberi lesen untuk mengendali penginapan homestay di seluruh negara. Di samping itu, jika merancang untuk bercuti dan melancong, rakyat tempatan hendaklah menjadikan destinasi pelancongan tempatan sebagai pilihan.

Jadi, dapatlah sesebuah negara memperoleh kadar pulangan tukaran wang asing dengan banyak. Pelancongan merujuk kepada pelancongan libur dan pelancongan perniagaan, dan ia merangkumi subsektor yang berikut: Oleh itu, kita harus menggunakan kelebihan yang ada pada negara kita dengan sepenuhnya supaya negara kita dapat menjadi pusat pelancongan yang terkenal di dunia dan seterusnya membangunkan ekonomi negara kita.kepentingan dan sumbangan industri pelancongan terhadap pembangunan ekonomi negara malaysia March 16, pelanconganblog Sepertimana yang telah dinyatakan sebelum ini antara fungsi utama industry pelancongan adalah untuk menuju pembangunan pesat dalam ekonomi negara.

Selain itu, industri pelancongan memberikan peluang perniagaan berangkai kepada rakyat. Perkembangan industri ini menjadikan nadi kepada perkembangan pelbagai sektor lain seperti sektor pengangkutan, makanan dan minuman, bunga-bungaan, kraf tangan, pertanian dan penternakan.

Pada masa hadapan. dan • Pelancongan perniagaan menghasilkan pulangan yang tinggi kepada pelaburan Kerajaan. segmen pelancongan perniagaan mewakili satu bahagian kecil daripada industri pelancongan negara dengan hanya menyumbang 5% daripada ketibaan keseluruhan pelancong dan kira-kira 19% daripada penerimaan pada tahun pelancongan.

Pelancongan merupakan industri perkhidmatan utama yang kian berkembang maju dan mendatangkan keuntungan besar dalam bentuk tukaran asing serta memasyhurkan Malaysia di mata dunia. Pada tahunseramai juta orang pelancong (termasuk pelancong domestik) berkunjung ke Malaysia yang menghasilkan pendapatan RM20 bilion, termasuk RM17 bilion daripada pertukaran asing (Berita.

APA ITU INDUSTRI PELANCONGAN

Di samping itu. sektor pelancongan dapat memperkenalkan dan mengembangkan industri kraf tangan di Malaysia. keunikan budaya masyarakat Malaysia yang berjaya dipromosi melalui sektor pelancongan sebenarnya memberi imej yang sangat baik kepada negara Malaysia.

batu seremban dan lain-lain yang tak lekang dek panas.4/4(5). kepentingan dan sumbangan industri pelancongan terhadap pembangunan ekonomi negara. Dari segi ekonomi,sektor pelancongan dapat meningkatkan ekonomi negara dari segi pengaliran wang asing masuk ke negara ultimedescente.comong yang datang dari negara luar harus menukar mata wang negara mereka kepada mata wang Ringgit Malaysia sebelum boleh berbelanja di.

Download
Kepentingan industri pelancongan
Rated 3/5 based on 99 review